De Scheveningseweg kaal? DAT NOOIT !!! WAT DAN WEL?

1. waar gaat het om bij de Scheveningseweg?
De vraagstelling van de wethouder aan de Denktank was hoe het spoor te vervangen met zo min mogelijk verlies aan bomen. De wethouder gaat ervan uit dat op het spoor al het materiel zal moeten kunnen rijden. Lees verder De Scheveningseweg kaal? DAT NOOIT !!! WAT DAN WEL?

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

B&W GEEFT VERGUNNING OCC, SOS PUBLICEERT ZWARTBOEK

img_2942

Het gemeentebestuur heeft op het nippertje een vergunning afgegeven om het OCC te bouwen. Die vergunning wijkt op veel punten af van het ‘winnende’ plan en wijkt af van het door de gemeenteraad vastgestelde eisenpakket.

SOS Den Haag stelde een zwartboek samen dat woensdag aan de raad en donderdag 12 januari aan de burgemeester wordt aangeboden.

Hierin wordt geadviseerd een pas op de plaats te maken, een onafhankelijk onderzoek te doen naar de verplichtingen over en weer en niet een lopende arbitragezaak af te wachten. Daarbij zijn er inmiddels veel betere stedenbouwkundige visies voor dit stuk van de binnenstad: park, grachten en havens, géén hoogbouw enzovoorts.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

WELSTANDSCOMMISSIE KEURT SPUIFORUM/OCC AF

De Welstand heeft in elk geval een leesbaar en duidelijk advies gemaakt. Lees maar even mee:

“Turfmarkt tussen het Spuiplein en de Turfhaven
Wcie 20161005/JCZ201610896 Bouwen: het oprichten van een onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) aan de Turfmarkt tussen het Spuiplein en de Turfhaven.
Insprekers: de inspreekteksten zijn achter deze adviezen bijgevoegd.

Niet akkoord

13737691_1234429046576968_58801179599261149_o
Lees verder WELSTANDSCOMMISSIE KEURT SPUIFORUM/OCC AF

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

College is begonnen met kappen alle bomen langs de Veenkade/Toussaintkade

14706844_1412404205466686_4785762302811112922_o

Dit college haalt meedogenloos haar gelijk via juridische procedures. Onzorgvuldig, onvolledig, onwetend en onnozel was de afwegingsprocedure en het vooronderzoek van de ambtelijke diensten en het ingenieursbureau. De hevig teleurgestelde omwonenden zijn niet meer in staat de moed op te brengen om het aan de Raad van State voor te leggen.

Chapeau voor diegenen die zich al die tijd hebben verzet tegen de kap van de kastanjes op de kades, de populieren langs lanen, in parken en op pleinen. Komende maanden verandert het beeld van de stad. En daarmee de warmte, de luchtkwaliteit, de biodiversiteit. Dit college moeten we daaraan herinneren bij de verkiezingen in maart 2018. En vooral ieders buren daaraan herinneren.
Lees verder College is begonnen met kappen alle bomen langs de Veenkade/Toussaintkade

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Waarom Madurodam niet moet uitbreiden.

Ingezonden Brief

Argument 1, de huidige locatie en oppervlakte is voldoende voor 1 miljoen bezoekers.
Met de laatste uitbreiding van Madurodam in 1996 is het park begroot op een bezoekersaantal van 1 miljoen per jaar. Met andere woorden, de huidige oppervlakte en bebouwing zou 1 miljoen bezoekers moeten kunnen herbergen. Op dit moment trekt Madurodam zo’n 600 duizend bezoekers per jaar. Je zou denken dat er dus nog voldoende ruimte is voor 400 duizend bezoekers extra. Bezoekersgroei zou dus prima mogelijk moeten zijn op de huidige locatie. Lees verder Waarom Madurodam niet moet uitbreiden.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

MADURODAM EN VVD KAPPEN BOMEN BIJ WATERPARTIJ TBV MADURODAM…

ad 2016-07-12
AD – 11 juli 2016

We hebben het eerder betoogd en in geuren en kleuren toegelicht. Als Madurodam zijn expertise succesvoller wil inzetten voor iets anders dan een tentoonstelling van maquettes… Dan kan ze beter als welkome trekker functioneren voor een herontwikkelingslocatie als de Binckhorst.
Madurodam komt hiermee bovendien terug op eerdere toezeggingen dat ze NOOIT meer zou uitbreiden: college en Madurodam zijn dus ons vertrouwen niet meer waard helaas.

Lees verder MADURODAM EN VVD KAPPEN BOMEN BIJ WATERPARTIJ TBV MADURODAM…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

KERKPLEIN VOORLOPIG ONTWERP GEPRESENTEERD…

12792255_1183802258326883_824513262782446856_o

Op 16 maart wordt in de commissie Leefomgeving het voorlopig ontwerp gepresenteerd.

Na een uitvoerige ronde in de buurt met betrokkenen is het oude plan teruggenomen en is een nieuw plan opgezet.
Een grote verbetering en overwinning van verstandige argumenten: heel goed, Boudewijn Revis!
Lees verder KERKPLEIN VOORLOPIG ONTWERP GEPRESENTEERD…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

MOETEN WE NOG LANGER MET PROSTITUTIESTRATEN ZITTEN OF…

SOS Den Haag richt zich tot College van B&W: neem het slechte voor-ontwerp bestemmingsplan Doubletstraat/Geleenstraat terug!

In 2011 kondigde het college een onderzoek aan om de ‘ramen’ in de prostitutiestraten te sluiten.
“Alle ramen zouden in een keer kunnen worden gesloten. Dit zou kunnen door het aanpassen van het bestemmingsplan. De tweede optie is om geleidelijk steeds meer ramen te sluiten door het intrekken van vergunningen voor raamprostitutie.” Lees verder MOETEN WE NOG LANGER MET PROSTITUTIESTRATEN ZITTEN OF…

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin