Categorieën
Casussen

B&W GEEFT VERGUNNING OCC, SOS PUBLICEERT ZWARTBOEK

img_2942

Het gemeentebestuur heeft op het nippertje een vergunning afgegeven om het OCC te bouwen. Die vergunning wijkt op veel punten af van het ‘winnende’ plan en wijkt af van het door de gemeenteraad vastgestelde eisenpakket.

SOS Den Haag stelde een zwartboek samen dat woensdag aan de raad en donderdag 12 januari aan de burgemeester wordt aangeboden.

Hierin wordt geadviseerd een pas op de plaats te maken, een onafhankelijk onderzoek te doen naar de verplichtingen over en weer en niet een lopende arbitragezaak af te wachten. Daarbij zijn er inmiddels veel betere stedenbouwkundige visies voor dit stuk van de binnenstad: park, grachten en havens, géén hoogbouw enzovoorts.

Het Zwartboek kan HIER gedownload worden.

Categorieën
Casussen Groen Openbare Ruimte

College is begonnen met kappen alle bomen langs de Veenkade/Toussaintkade

14706844_1412404205466686_4785762302811112922_o

Dit college haalt meedogenloos haar gelijk via juridische procedures. Onzorgvuldig, onvolledig, onwetend en onnozel was de afwegingsprocedure en het vooronderzoek van de ambtelijke diensten en het ingenieursbureau. De hevig teleurgestelde omwonenden zijn niet meer in staat de moed op te brengen om het aan de Raad van State voor te leggen.

Chapeau voor diegenen die zich al die tijd hebben verzet tegen de kap van de kastanjes op de kades, de populieren langs lanen, in parken en op pleinen. Komende maanden verandert het beeld van de stad. En daarmee de warmte, de luchtkwaliteit, de biodiversiteit. Dit college moeten we daaraan herinneren bij de verkiezingen in maart 2018. En vooral ieders buren daaraan herinneren.