Het Bestuur

Het bestuur van SOS Den Haag bestaat uit (2015-2016):

Voorzitter: Ir. P.J.C. Drijver
Secretaris: Ir. O.J. Dijkhof
Penningmeester: N.G.J. Schouten
Leden: Ir A.J.M. Baartmans, Mevrouw L. Heuschen, Mevrouw I. Gyömorei

(Het bestuur is onbezoldigd)