1,191

SOS Den Haag wil de afbraaktrend van de Haagse ruimtelijke en landschappelijke harmonie keren. Dat doen we door krachten stedelijk, nationaal als internationaal te bundelen.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
21 uren geleden
SOS Den Haag

COLLEGE EN AMBTENAREN BLUNDEREN. WEER MET GEMEENSCHAPSGELD: AANNEMERS EN ONTWIKKELAARS ZIJN VEEL SLIMMER

Omroepwest:

Parkje bovenop Utrechtsebaan meer dan twee keer zo duur: bijna dertig miljoen

Het aanleggen van een parkje bovenop op de Utrechtsebaan in Den Haag wordt fors duurder. In plaats van 12 miljoen euro kost het in totaal bijna dertig miljoen om een deel van de snelweg te overkappen. Bovendien moet het ontwerp ook nog eens drastisch worden aangepast. Er komen geen grote bomen te staan, maar struiken. De kap kan het gewicht van bomen niet dragen.

Dat maakte de Haagse wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) vrijdagmiddag bekend. Mulder noemt de meer dan verdubbeling van de kosten ‘uiteraard vervelend’. De gemeente gaat wel onderzoeken wat er van het project kan worden geleerd, stelt hij ook.

De plannen om het deel van de A12 tussen pakweg de rechtbank en de Malietoren van een dak te voorzien werden zes jaar geleden gepresenteerd. De gemeente Den Haag wil daarmee het gebied tussen het Centraal Station en het Bezuidenhout veel aantrekkelijker maken. Een deel ervan is inmiddels gerealiseerd: zo zijn de Grotiustorens met 655 appartementen bijna af. Een ander deel van het plan, het overkappen van de Utrechtsebaan, blijkt ingewikkelder dan gedacht.

VLOER KAN GEWICHT NIET DRAGEN

In juli vorig jaar moest het stadsbestuur al melden dat het oorspronkelijke plan om hier een heel park aan te leggen niet kon doorgaan. De vloer van de Utrechtsebaan kan het gewicht niet dragen. Ook speelden veiligheidseisen een rol.

Mulder heeft daarom een heel nieuw plan laten maken, want de hele overkapping nu nog afblazen is niet mogelijk. Volgens de wethouder hebben de bewoners van de torens recht op groen en beschermt het dak hen tegen geluidshinder van de Utrechtsebaan. Verder zou de gemeente harde afspraken hebben gemaakt met de bouwer van de torens. Daarom is Den Haag ‘juridisch gehouden tot het realiseren van de overkluizing’, blijkt uit onderzoek van de huisjurist van de stad.

EENVOUDIGER

De bedoeling is nu dat er een iets eenvoudiger, lichtere overkapping komt. Daarop kan geen dikke laag aarde worden aangebracht. Dat heeft weer tot gevolg dat er geen dikke bomen kunnen worden geplant. In de woorden van de wethouder: ‘De groeninvulling wordt niet uitgevoerd met volwassen bomen maar met mooi gedetailleerde beplanting.’ De wethouder spreekt in een brief aan de gemeenteraad van een ‘minimale, maar acceptabele’ oplossing.

Toch heeft het stadsbestuur de aanleg van een volwaardig, compleet park nog niet aan de kant geschoven. Maar dat is ‘zeer complex en kostbaar’ en daarom moet er nog meer onderzoek naar worden uitgevoerd.

NOG MEER RISICO’S

De bouw van het parkje boven de Utrechtsebaan kent nog wel een aantal risico’s, schrijft Mulder. Zo moet er snel worden begonnen met de aanleg ervan, anders wordt het project nog weer duurder. Ook maakt de veiligheidsregio zich zorgen over de veiligheid op de Utrechtsebaan. Die zou een negatief advies kunnen geven. Bovendien bestaat het gevaar dat tijdens de bouw de materiaal- en bouwkosten en lonen ‘exceptioneel kunnen gaan stijgen’, aldus de wethouder zelf. Daarmee is nu nog geen rekening gehouden.

De gemeenteraad moet ook nog instemmen met de nieuwe plannen. Als dat gebeurt, zou in het derde kwartaal van 2023 kunnen worden begonnen met de aanleg. Het parkje zou dan een jaar later klaar moeten zijn.

OmroepWest

Vrijdag 20 mei 2022
MeerMinder

reageer op Facebook

Totdat de stad Den Haag de status 12 heeft bereikt! Oftewel onder curatele!

Het is weer zover… Het is te duur maar toch doen we het.

“Er wordt gekeken welke lessen kunnen worden geleerd”. Tijd dat de lessons learned van voorgaande projecten in praktijk worden gebracht en dit niet alleen maar sessies voor de bühne zijn.

Ach het is makkelijk rommelen met gemeenschapsgeld

Je verwacht het niet. Het slopen van een stuk bos voor madurodam, rooien van bomen Scheveningseweg en Kennedylaan is Makkelijker en goedkoper. Die bomen krijg je dus niet meer terug, nog niet voor 12 mln een paar waaiboompjes en een uitlaatveldje.

12 miljoen op die paar woningen waren al geen business case voor dat park. 30 miljoen is helemaal niet uit te leggen. En al draagt die aap (die torens) een gouden ring (het park) het is en blijft een lelijk ding.

onbegrijpelijk geklungel voor zo veel geld

View more comments

22 uren geleden
SOS Den Haag

AD Den Haag: GroenLinks wethouder doet niet wat de raad wil 😡 MeerMinder

reageer op Facebook

Ik zou nog geen joule warmte uit die smeerpijp willen krijgen. Investeer liever in verbeteren van isolatie van bestaande woningen en de opwekking van werkelijk duurzame energie.

3 weken geleden
SOS Den Haag

Gevoelige nederlaag voor Den Haag: kamerverbod in gehele stad deels onterecht
Het verbod op verkamering in heel Den Haag is deels van tafel. De rechtbank oordeelde dat deze maatregel, die moet voorkomen dat de leefbaarheid in buurten niet onder druk komt te staan, niet overal mag worden ingevoerd. Alleen voor woningen onder de 310.000 euro (WOZ-waarde) geldt een verbod. De uitspraak heeft ook grote gevolgen voor andere steden die beleggers van de woningmarkt willen weren.

Ilah Rubio 03-05-22, 18:04

De Haagse vastgoedinvesteerder Jeroen Lentze is opgelucht. Hij had veel geld geïnvesteerd in de verbouwing van een enorm herenhuis aan de Juliana van Stolberglaan. Hij kocht het praktisch onbewoonbare pand voor één miljoen euro, maar gaf nóg eens een miljoen uit om er elf appartementen in te bouwen. Maar vervolgens mocht hij de woningen door de nieuwe maatregel niet allemaal verhuren.

Uitgebreid
Van de gemeente had de ondernemer wel gewoon een vergunning gekregen om dit woonhuis te transformeren. De gemeente paste echter daarna haar beleid aan. Het verkamerverbod in kwetsbare wijken werd uitgebreid naar de hele stad. De elf appartementen konden hierdoor alleen nog maar verhuurd worden aan twee personen. Een financiële strop dreigde voor Lentze én andere vastgoedinvesteerders.

Geconclu­deerd kan worden dat een vergunning­plicht voor deze catego­rieën woningen een noodzake­lijk en geschikt middel is
Via de rechtbank vochten die het verbod aan. De Haagse rechter vindt dat de gemeente wel voldoende heeft aangetoond dat er een zodanige schaarste bestaat aan zelfstandige koopwoningen in het goedkope en middensegment dat een omzettingsvergunningplicht een noodzakelijk en geschikt middel is om in te grijpen in de woningvoorraad. De schaarste doet zich vooral voor in het goedkope (tot 191.000 euro) en het middensegment (tussen 161.000 en 265.000 euro).

,,Geconcludeerd kan worden dat een vergunningplicht voor deze categorieën woningen een noodzakelijk en geschikt middel is om de onevenwichtige en onevenredige effecten van deze schaarste te bestrijden.’’

Geen verband
De gemeente is er, vindt de rechter, daarentegen niet in geslaagd de noodzaak aan te tonen om in te grijpen in het hogere segment (boven de 310.000 euro). Ook zou de gemeente niet hebben aangetoond dat de maatregel noodzakelijk is om de leefbaarheid in de stad te beschermen.

Uit verschillende rapporten blijkt dat er geen duidelijk oorzakelijk verband tussen kamerbewoning en leefbaarheid is, die een categorale weigering van vergunningen voor omzetting naar onzelfstandige woonruimtes voor vier of meer personen in de hele stad rechtvaardigen. De Haagse wethouder Balster zou ook zelf in een brief hebben erkend dat niet bewezen is dat de leefbaarheid verslechtert als gevolg van de toename van kamerbewoning.

Haagse vastgoedinvesteerders baalden van de maatregel van de gemeente, en lieten dat op verschillende manieren merken. Hier in Transvaal hing een investeerder dit spandoek op om zijn ongenoegens te uiten.
Haagse vastgoedinvesteerders baalden van de maatregel van de gemeente, en lieten dat op verschillende manieren merken. Hier in Transvaal hing een investeerder dit spandoek op om zijn ongenoegens te uiten. © .
De rechtbank acht het beroep van Lentze dan ook gegrond. ,,Dit is geen verassing, want wethouder Balster (Wonen, red.) had zelf al meerdere keren voor de invoering benadrukt dat de bevoegdheid voor de maatregel ontbrak. Dit heeft de gemeente niet weerhouden om de maatregel toch in te voeren, met grote schade tot gevolg voor bestaande vergunninghouders waarvan de vergunningen met terugwerkende kracht werden ingetrokken.’’

Ik hoop dat er door deze uitspraak in de toekomst meer oog is voor bestaande gevallen bij verande­ring van regelge­ving
Jeroen Lentze
Lentze vindt het onbegrijpelijk dat er geen overgangsrecht is toegepast, die bestaande gevallen respecteert bij de verandering van de spelregels. ,,Ik hoop dat er door deze uitspraak in de toekomst meer oog is voor bestaande gevallen bij verandering van regelgeving.’’ Eerder dit jaar kwam de rechter ook al tot het oordeel dat de gemeente Rotterdam niet alle wijken kan aanwijzen als gebied waar een vergunningsplicht (voor bijvoorbeeld het opsplitsen van woningen) geldt. Ook in Nijmegen was dit het geval.

De gemeente Den Haag laat weten de uitspraak nauwkeurig te bestuderen.

www.ad.nl/den-haag/gevoelige-nederlaag-voor-den-haag-kamerverbod-in-gehele-stad-deels-onterecht~a…
MeerMinder

reageer op Facebook

Ongelofelijk. Het lijkt wel het script voor een sketch van Lubach.

Ik vind het erg. Wat vreselijk dom.

Load more