Categorieën
Groen

Veenkade en Toussaintkade

Aan de Haagse Veenkade en Toussaintkade is het achterstallig onderhoud aan kademuren en kastanjebomen zo hoog opgelopen dat een paar jaar terug de kades zijn gestut met ankers en stalen balken. Collegewethouder Revis ontvouwde in januari een vervangingsplan waar hij en passant de kades herinricht maar waarvoor alle bomen zouden moeten wijken. Pardon?

Na beroering in de stad en de raadszaal bleek dat er geen onderzoek was gedaan naar de mogelijkheden om de kool en de geit te sparen: herstel van de kades mét behoud van de fraaie bomen.
De raad dwong onderzoek af en komende tijd zal bewezen moeten worden of dit serieus is opgepakt, met zin, ambitie en Haagsche kracht voor mijn part.
SOS Den Haag sprak in en tekende natuurlijk bezwaar aan tegen de kapvergunning.
Klik op het plaatje voor het hele bezwaar in Pdf
Klik op het plaatje voor het hele bezwaar in Pdf