Categorieën
Groen Openbare Ruimte

Waarom Madurodam niet moet uitbreiden.

Ingezonden Brief

Argument 1, de huidige locatie en oppervlakte is voldoende voor 1 miljoen bezoekers.
Met de laatste uitbreiding van Madurodam in 1996 is het park begroot op een bezoekersaantal van 1 miljoen per jaar. Met andere woorden, de huidige oppervlakte en bebouwing zou 1 miljoen bezoekers moeten kunnen herbergen. Op dit moment trekt Madurodam zo’n 600 duizend bezoekers per jaar. Je zou denken dat er dus nog voldoende ruimte is voor 400 duizend bezoekers extra. Bezoekersgroei zou dus prima mogelijk moeten zijn op de huidige locatie.

Argument 2, de eigentijdse manier van verhalen vertellen leidt niet tot meer bezoek.

“Om het publiek te kunnen blijven boeien zijn ook andere eigentijdse manieren van verhalen vertellen noodzakelijk. Dat hebben we de afgelopen jaren al gedaan met de attractie Hof van Nederland en Zo Groot is Oranje.” Als dus de heer van Dijk.
Misschien is het een idee om te vragen aan Madurodam wat de toegevoegde waarde is geweest van deze twee nieuwe attracties. Volgens de theorie van de heer van Dijk, zou deze manier van vertellen model staan voor de uitbreiding en dus moeten bijdragen aan een stijging van de bezoekersaantallen.
Als er sinds de komst van deze 2 nieuwe attracties geen stijging is geweest in het aantal bezoekers, zou de op een eigentijdse manier van verhalen vertellen in overdekte paviljoens niet leiden tot meer bezoek. Dit blijkt ook uit de cijfers hieronder. Een uitbreiding zou dan niet alleen ecologisch maar ook economisch een slecht idee zijn.

Argument 3, Madurodam heeft geen gebrek aan ruimte maar aan kwaliteit in de directie.

De heer van Dijk stond ook aan de wieg van de verbouwing in 2012.
Madurodam moest op de schop en alles moest interactief worden. Ook dat was een eigentijdse manier van verhalen vertellen. Die 8 miljoen kostende verbouwing met achterliggende visie heeft blijkbaar niet aan de verwachtingen voldaan. Anders is een nieuwe uitbreiding niet te verklaren. De bezoekersaantallen laten dan ook een daling zien.
Wie zegt dat dezelfde mensen het deze keer wel bij het rechte eind hebben?

Argument 4, over 5 jaar moet er weer uitgebreid worden.

Onder de huidige directie is een verbouwing (2012) of een uitbreiding (2017) de enige manier om tegenvallende resultaten te verbeteren. Dit terwijl een uitbreiding meestal het gevolg zou moeten zijn van groei. Dus of de cijfers gaan tegenvallen en dan wordt het argument van uitbreiden uit de kast getrokken. Of de cijfers gaan stijgen en ook dan wordt het argument van uitbreiden gebruikt.

Conclusie

Uit niets blijkt dat de huidige locatie en oppervlakte niet voldoet. De huidige ruimte is gebaseerd op 1 miljoen bezoekers per jaar. De heer van Dijk die de tegenvallende cijfers gebruiken als argument is juist zelf verantwoordelijk voor die tegenvallende cijfers. Hij vond ook dat Madurodam in 2012 een andere weg in moest slaan en dat is  geen succes geworden. Het “Hof van Nederland”en Zo Groot is Oranje” zijn onder zijn bewind tot stand gekomen als voorbeeld voor de vernieuwing en uitbreiding. Ook deze attractie hebben geen positief resultaat gehad op de bezoekersaantallen.

Bezoekersaantallen Madurodam
2010: 626.000
2012: 750.000
2014: 654.000
2015: 650.000
Bron: NBTC en respons.nl

2 reacties op “Waarom Madurodam niet moet uitbreiden.”

Ha ha, die Gemeente toch met zijn beleid !

Oh kom toch eens kijken, wat ik op mijn wandelingetje vind,
Alles gekregen van de goede Sint.
Zuring, aardbeitjes naast elkaar,
Een Den met appels kant en klaar.
Vlinders en oh zoveel meer …
Een paradijs voor ieder kind.

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de Roe !

Reacties zijn gesloten.