Categorieën
Beleid Nieuwbouw

Van wie is de stad?

Vanochtend was de zitting bij de Raad van State: Wijkberaad Bezuidenhout heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van het college van B&W voor het afgeven van een omgevingsvergunning om een kantoorgebouw tot woningen te verbouwen.
De omgevingsvergunning geeft vrijstellingen van het vastgestelde bestemmingsplan om de bestemming te wijzigen en te bouwen. Er komen dus woningen bij terwijl vaststaat dat er nu al voorzieningen met betrekking tot spelen, zorg, onderwijs en medische voorzieningen TEKORT zijn. 

Discussieer mee op ons forum: https://www.sosdenhaag.nl/forum/topic/van-wie-is-de-stad/#postid-3

Moet je dan in naam van de wet (‘een goede ruimtelijke ordening’ is de eerste zorg van de gemeentelijke overheid) bij elke omgevingsvergunning maar blijven afzien va het inhalen van die TEKORTEN?

Nee zegt het Wijkberaad. Basta!
Voor Bezuidenhout (waar een deel van die CID kolossen zouden moeten komen) heeft de gemeente nog geen investeringsplan opgezet (!) en de daadwerkelijke voorzieningen zijn evenmin geïnventariseerd. 

Kan een stad waar géén planologen werken, waar ambtenaren en college als marktkooplui grond verkopen en kavels uitdelen aan marktpartijen die daar de best denkbare rendementen kunnen halen TEN KOSTE van de zittende én nieuwe bewoners?

De Raad van State moet oordelen of op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht het afgeven van deze omgevingsvergunning behoort tot de discretionaire bevoegdheden/vrijheden van het college. De staatsraad moet oordelen of dit en een volgend bouwplan niet een ontwrichtende werking heeft op leefbaarheid en bestaansvoorwaarden in een stadsdeel in de 21e eeuw.
Daarmee moet de staatsraad impliciet een oordeel vellen over het failliete ruimtelijk beleid van den Haag. 

De ontwikkelaar voelt zich intussen gepiepeld –waarom ben ik de dupe van een conflict dat gaat over de ruimtelijke planning van de stad? Dat pleit hen echter helemaal iet vrij: ze weten donders goed wat ze voor de poorten van de hel proberen weg te slepen: en meestal kwamen ze er mee weg.

We wensen de staatsraad wijsheid toe

Discussieer mee op ons forum: https://www.sosdenhaag.nl/forum/topic/van-wie-is-de-stad/#postid-3

Categorieën
Beleid Nieuwbouw

DREVEN EN GAARDEN: de geheime documenten die van de gemeentelijke website verdwenen

In DEN HAAG CENTRAAL van deze week staat het piekfijn beschreven de financiële risico’s voor gemeente én bewoners zijn eindeloos veel groter dan het college heeft voorgehouden aan de gemeenteraad. Besluitvorming lijkt gestuurd in het voordeel van Staedion en Heijmans die een ‘business-case’ hebben opgezet om woningen te slopen en er bijna 3 keer zoveel terug te bouwen tegen hogere prijzen.

DEZE STUKKEN waren in te zien op de gemeentelijke WOB/WOO pagina maar die zijn ‘plots’ verdwenen. Bijgaand de deels witgelakte stukken, die wij toevallig al gedownload hadden, voor uw eigen oordeel.

Klik op de foto om het artikel in DHC te lezen

Volgende maand op 15 september zitten SOS Den Haag, de Vereniging Vrienden van Den Haag, Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut bij een hoorzitting om hun bezwaar toe te lichten bij de Adviescommissie Bezwaarschriften. Centraal staat dat de gemeente met onvolledige informatie een besluit heeft doorgedrukt om de DREVEN buurt af te voeren van de lijst beschermde stadsgezichten om sloop mogelijk te maken. Met buurt-en bewonersorganisaties zijn we van mening dat daar geen gronden voor zijn -Welstands-en monumentencommisie adviseerde ook met klem afwijzend.
Deze stukken geven inzicht hoe de gemeente zich in een deal laat rommelen -na KJ plein, Kijkduin en Amare en omgeving.Lees en huiver…

Klik op de afbeelding om het document te downloaden
Categorieën
Beleid Groen Monumenten Openbare Ruimte

De Scheveningseweg kaal? DAT NOOIT !!! WAT DAN WEL?

1. waar gaat het om bij de Scheveningseweg?
De vraagstelling van de wethouder aan de Denktank was hoe het spoor te vervangen met zo min mogelijk verlies aan bomen. De wethouder gaat ervan uit dat op het spoor al het materiel zal moeten kunnen rijden.

Categorieën
Groen Openbare Ruimte

Waarom Madurodam niet moet uitbreiden.

Ingezonden Brief

Argument 1, de huidige locatie en oppervlakte is voldoende voor 1 miljoen bezoekers.
Met de laatste uitbreiding van Madurodam in 1996 is het park begroot op een bezoekersaantal van 1 miljoen per jaar. Met andere woorden, de huidige oppervlakte en bebouwing zou 1 miljoen bezoekers moeten kunnen herbergen. Op dit moment trekt Madurodam zo’n 600 duizend bezoekers per jaar. Je zou denken dat er dus nog voldoende ruimte is voor 400 duizend bezoekers extra. Bezoekersgroei zou dus prima mogelijk moeten zijn op de huidige locatie.

Categorieën
Groen In de media Openbare Ruimte

MADURODAM EN VVD KAPPEN BOMEN BIJ WATERPARTIJ TBV MADURODAM…

 

We hebben het eerder betoogd en in geuren en kleuren toegelicht. Als Madurodam zijn expertise succesvoller wil inzetten voor iets anders dan een tentoonstelling van maquettes… Dan kan ze beter als welkome trekker functioneren voor een herontwikkelingslocatie als de Binckhorst.
Madurodam komt hiermee bovendien terug op eerdere toezeggingen dat ze NOOIT meer zou uitbreiden: college en Madurodam zijn dus ons vertrouwen niet meer waard helaas.

Categorieën
Groen Monumenten

Scheveningseweg: fundering en spoor

fundering en Spoor
Klik op de afbeelding om PDF document te openen.

Categorieën
Monumenten

Scheveningseweg: een infrastructureel monument

sos scheveningseweg 160411-1
Klik op de afbeelding om PDF document te openen.

Categorieën
Openbare Ruimte

KERKPLEIN VOORLOPIG ONTWERP GEPRESENTEERD…

12792255_1183802258326883_824513262782446856_o

Op 16 maart wordt in de commissie Leefomgeving het voorlopig ontwerp gepresenteerd.

Na een uitvoerige ronde in de buurt met betrokkenen is het oude plan teruggenomen en is een nieuw plan opgezet.
Een grote verbetering en overwinning van verstandige argumenten: heel goed, Boudewijn Revis!

Categorieën
Beleid

MOETEN WE NOG LANGER MET PROSTITUTIESTRATEN ZITTEN OF…

SOS Den Haag richt zich tot College van B&W: neem het slechte voor-ontwerp bestemmingsplan Doubletstraat/Geleenstraat terug!

In 2011 kondigde het college een onderzoek aan om de ‘ramen’ in de prostitutiestraten te sluiten.
“Alle ramen zouden in een keer kunnen worden gesloten. Dit zou kunnen door het aanpassen van het bestemmingsplan. De tweede optie is om geleidelijk steeds meer ramen te sluiten door het intrekken van vergunningen voor raamprostitutie.”

Categorieën
Openbare Ruimte

Tijdelijke damwand zal onomkeerbare schade toebrengen aan kade Zuidwal

Er is een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een damwand tbv het versterken van de fundering kademuur zuidwal. Opmerkelijk is dat een andere versterking is gekozen dan de groutankers/stalen gording die in 2012 als ‘noodmaatregel’ is aangebracht op de Veenkade en Toussaintkade.