1,190

SOS Den Haag wil de afbraaktrend van de Haagse ruimtelijke en landschappelijke harmonie keren. Dat doen we door krachten stedelijk, nationaal als internationaal te bundelen.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 weken geleden
SOS Den Haag

Sjaak Bral in AD:

Hou op met constant kleien aan bouwkundig hartinfarct voor Den Haag

COLUMN

We moeten de lucht in. Van wie? Van de vooruitgang. De vooruitgang is, in deze, een slechte raadgever. Er valt niet tegenop te bouwen, tegen de duizenden nieuwe inwoners die de stad op zich af ziet komen. Grenzen aan de groei zijn echter onbespreekbaar bij de meeste partijen. Massa is kassa.

Rond de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI verschijnt de vreselijkste hoogbouw tot op de kleinste vierkante meter. Karbonkels van beton, gebracht als duurzame woningen. Nu de eerste van twee torens naast Centraal Station wordt opgeleverd zien we de gevolgen. De Grotius-torens worden ze genoemd. Vernoemd naar Hugo de Groot, wiens naam in ieder geval eer wordt aangedaan.

En dit is pas het begin. Torenflats die hoger zullen zijn dan ieder ander gebouw dat we in Den Haag hebben gehad, verminken onherstelbaar het aangezicht van onze stad. De honger naar huizen zal al deze hoogbouw niet stillen; het woningtekort blijft jaarlijks fors oplopen, zelfs als er toren na toren na toren wordt gebouwd.

SNOEIHARD

Schaamteloze hoogbouw voor – ja, voor wie eigenlijk? We missen voornamelijk sociale huurwoningen in Den Haag. En die zitten er maar mondjesmaat tussen want daar valt geen geld aan te verdienen. Over enkele decennia is de binnenstad van Den Haag volledig versteend, betalen de bewoners zich een ongeluk, en zijn de armere wijken onze banlieus à la Parijs geworden.

Het meest megalomane project moet nog komen: The Grace. De Zegen. Ja, voor de Zweedse investeerder, die lacht zich suf. Wij zitten met twee torens van 150 en 180 meter. Dat de twee torens straks zorgen voor een windhoos voor voetgangers en fietsers beneden doet er niet toe. Het waait er toch al snoeihard dankzij het Strijkijzer. De ontwikkelaar weigert het gebouw verder aan te passen. Toch is de gemeente laaiend enthousiast.

‘The Grace verandert een centraal gelegen plek in de stad van een geïsoleerd, ontoegankelijk gebied naar een toegankelijke, visueel en functioneel verbindende schakel.’ Maar wel zonder parkeerplaatsen. Zonder voldoende groen ook – al wordt de Waldorpstraat ineens aangeprezen als een ‘groene boulevard.’

Een groene boulevard? Laat me niet lachen. Ook daar is iedere grasspriet gemaaid voor appartementjes van 29 vierkante meter. Het zijn niet bepaald de hangende tuinen van Babylon, is het wel? Hou op met het constant kleien aan een bouwkundig hartinfarct voor Den Haag. Bouw lekker ergens anders iets nieuws. Laat mijn dorp met rust.

AD Sjaak Bral

Dinsdag 21 juni 2022
MeerMinder

reageer op Facebook

de gemeenteraad stemt op 30 juni over The Grace

Wat een drama, vooral ook wb geen betaalbare woningen erbij en groot groter groots gedrochten erbij 😪

Wat verschrikkelijk. Als fietsers niet op hun fiets kunnen blijven zitten, zouden de bomen dan wel kunnen blijven staan?

View more comments

3 weken geleden
SOS Den Haag

PARTIJ VOOR DE DIEREN REKENT VOOR: VVD WETHOUDERS ZORGEN VOOR KOSTBARE BOUWBLUNDERS.

Je vraagt je af: maakt een wethouder eigenlijk wat uit met zo’n abominabel ‘presterend’ stadhuis??

‘Gemeente Den Haag expert bouwblunders’

Den Haag – Maandelijks wordt Den Haag opgeschrikt door een bouwproject dat uit de kosten loopt. De Partij voor de Dieren heeft uitgerekend dat het alleen in het centrum om een uitloop van 85 miljoen gaat. Robert Barker, fractievoorzitter PvdD Den Haag: ‘Den Haag lijkt geen bouwproject fatsoenlijk te kunnen aansturen. We mogen blij zijn dat de gemeente niet betaalt voor de verbouwing van het Binnenhof, dan zouden we echt failliet gaan.’

Miljoenenblunders
De laatste jaren regent het bouwblunders. De meest in het oog springende zijn Amare, dat 46 miljoen duurder is geworden, en de overkapping van de A12, dat 26 miljoen duurder is. Alleen al in het centrum zijn de kosten voor de gemeente 85 miljoen euro hoger dan ingeschat. Deze teller zal snel nog oplopen aangezien nog niet met de bouw van de overkapping van de A12 en de bouw op het KJ-Plein is begonnen. Barker (PvdD): ‘We zien dat Den Haag continu wordt opgeschrikt door miljoenenblunders. Als het niet in het Spuikwartier is, dan wel bij Den Haag Centraal. Als het niet de fietsenstalling is, dan is het wel het busplatform.’

Overal bouwblunders
Ook op andere plekken in Den Haag lopen de kosten snel op. Zo is de fietsenstalling in Kijkduin al twee keer zo duur als verwacht en is de bouw nog niet eens begonnen. Barker (PvdD): ‘Ondertussen kan de gemeente Den Haag met recht expert bouwblunders worden genoemd. Het mag in de krant als er een keer een project binnen budget is gebleven.’

Niet meer naïef
De Partij voor de Dieren pleit voor een professionalisering van de gemeente. Barker (PvdD): ‘Ontwikkelaars zijn de gemeente steeds te slim af. We willen dat ambtenaren beter worden opgeleid om de financiële belangen van de gemeente te beschermen. Niet de belangen van projectontwikkelaars, maar die van de stad moeten weer voorop staan.‘
MeerMinder

PARTIJ VOOR DE DIEREN REKENT VOOR: VVD WETHOUDERS ZORGEN VOOR KOSTBARE BOUWBLUNDERS.

Je vraagt je af: maakt een wethouder eigenlijk wat uit met zon abominabel presterend stadhuis??

‘Gemeente Den Haag expert bouwblunders’
 
Den Haag - Maandelijks wordt Den Haag opgeschrikt door een bouwproject dat uit de kosten loopt. De Partij voor de Dieren heeft uitgerekend dat het alleen in het centrum om een uitloop van 85 miljoen gaat. Robert Barker, fractievoorzitter PvdD Den Haag: ‘Den Haag lijkt geen bouwproject fatsoenlijk te kunnen aansturen. We mogen blij zijn dat de gemeente niet betaalt voor de verbouwing van het Binnenhof, dan zouden we echt failliet gaan.’
 
Miljoenenblunders
De laatste jaren regent het bouwblunders. De meest in het oog springende zijn Amare, dat 46 miljoen duurder is geworden, en de overkapping van de A12, dat 26 miljoen duurder is. Alleen al in het centrum zijn de kosten voor de gemeente 85 miljoen euro hoger dan ingeschat. Deze teller zal snel nog oplopen aangezien nog niet met de bouw van de overkapping van de A12 en de bouw op het KJ-Plein is begonnen. Barker (PvdD): ‘We zien dat Den Haag continu wordt opgeschrikt door miljoenenblunders. Als het niet in het Spuikwartier is, dan wel bij Den Haag Centraal. Als het niet de fietsenstalling is, dan is het wel het busplatform.’
 
Overal bouwblunders
Ook op andere plekken in Den Haag lopen de kosten snel op. Zo is de fietsenstalling in Kijkduin al twee keer zo duur als verwacht en is de bouw nog niet eens begonnen. Barker (PvdD): ‘Ondertussen kan de gemeente Den Haag met recht expert bouwblunders worden genoemd. Het mag in de krant als er een keer een project binnen budget is gebleven.’
 
Niet meer naïef
De Partij voor de Dieren pleit voor een professionalisering van de gemeente. Barker (PvdD): ‘Ontwikkelaars zijn de gemeente steeds te slim af. We willen dat ambtenaren beter worden opgeleid om de financiële belangen van de gemeente te beschermen. Niet de belangen van projectontwikkelaars, maar die van de stad moeten weer voorop staan.‘

reageer op Facebook

VVD = kapitalisme voor de armen, socialisme voor de rijken. Vandaar dat "de markt" altijd goed wegkomt in deals en de gewone inwoner al snel als potentiële profiteurs worden weggezet.

Ik sta heus nergens meer van te kijken, ga accuut duidelijker praten als ik met ze bel. Zodat ik zeker weet dat ze begrijpen wat ik zeg.

3 weken geleden
SOS Den Haag

Het college wil meewerken aan het plan om Haagse huizen met Rotterdamse fossiele warmte te verwarmen. 🤯 #WarmtelinQ Helaas stak een meerderheid van de raad hier afgelopen donderdag geen stokje voor. Onze motie werd verworpen.

Lees de motie 👇
denhaag.partijvoordedieren.nl/moties/motie-werk-niet-mee-aan-warmtelinq
MeerMinder

reageer op Facebook

Een onverantwoordelijke keuze. Zeer grote vervuiling vanuit Rotterdam! Maar ook groot gevaar voor de gezondheid voor de Haagse burgers. En het wordt een grote fiasco. Men gaat te ver en vooral een niet goed onderzocht project. 🙄🤔😒😏

lag het niet bij de Raad van State?

een verkeerde keus van het collega om fossiele energie te blijven inzetten, zet in op het stoppen van dat gebruik !

3 weken geleden
SOS Den Haag

MeerMinder

3 weken geleden
SOS Den Haag

COLUMN vandaag op RTVDISCUS naar aanleiding van LAAK:

“Leefbaarheid

Hoe klinkt U dat in de oren? Is dat het stadium waarbij U nog nét in leven blijft zonder de verstikkingsdood of hongerdood te sterven? Of is het een schaal van 0 tot 10 waarop U de mate van welvaart, geluk, gezondheid, schoonheid en ontplooiing kunt aangeven? Is er overigens nog iemand in deze stad die het zittende tevens toekomstige college capabel acht om problemen op te lossen in plaats van ze weg te laten toveren door ambtelijke juristen met ingewikkelde haarkloverijen?

In een stad waar de tegenstellingen zo extreem zijn als in Den Haag heeft een ieder zijn eigen uitleg van wat leefbaarheid betekent.
De uitleg van de pluchezitters en beslisindustrie van het ijspaleis is stuitend. En wie dat niet geloven wil raad ik aan de beantwoording door het college te lezen van de vragen die de fractie Hart voor Den Haag in mei 2020 stelde aan het college. Simpele vragen gebaseerd op simpele feiten: afval op straat, slecht onderthouden groen, wild west parkeren en stallen, ratten in sloten, kapotte openbare verlichting, overbewoning, hangjongeren. Kortom allemaal voorbeelden dat er in deze stad geen good governance is om ‘grotestadsproblemen’ op te lossen. Het stadsbestuur redeneert alles weg door te wijzen op vastgestelde mooie-woorden-notaas en door simpelweg te stellen dat handhaving alleen gebeurt in daartoe aangewezen gebieden. De logische vervolgvraag –zou U die gebieden dan niet eens uitbreiden– stelt Hart voor Den Haag niet maar ook de daarvoor betaalde bestuurders komen niet op het idee om die vraag aan de raad voor te leggen. Het college wuift practisch alle geconstateerde problemen weg en wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners. Dat college redeneert zorgvuldig langs de oogkleppen van de door haar in sectoren opgedeelde werkelijkheid: die papieren parallelle werkelijkheid van de portefeuilleverdeling van wethouders heeft weinig te maken met de schoonheid en leefbaarheid van onze stad, onze levens als burger. Het feit dat het college zich niet wenst te verplaatsen in onze werkelijkheid maar blijft prevelen in een ivoren toren dat we het mis hebben –dat is het probleem.

De werkelijkheid is dat afgelopen twee decennia het college dit en andere stadsdelen heeft afgeschreven door de kraaien te faciliteren die huizen opkopen, splitsen en verkameren. Van een stadsdeel met drukke lanen en fraaie straten is weinig meer te verwachten wanneer de bewoners gasten zijn geworden die in den Haag een tijdje studeren, in het Westland een tijdje chrysanten stekken of in het Statenkwartier een tijdje keukens monteren en badkamers stucen. Die gasten hebben geen binding met de buurt, de straat, de winkel op de hoek of het plantsoen en dan moet er iemand de lakei spelen om de zooi achter hun kont op te ruimen. Dat was niet dit college want dat lost geen problemen op en doet hier niet meer dan elders in de stad in een verkeerd uitgelegd ‘eerlijkiseerlijk’ redenering.

Een week geleden heeft hetzelfde college en dezelfde burgemeester een brief geschreven dat ze bij nader inzien wél iets moet gaan doen. Ze gaat in antwoord op een brandbrief van betrokken bewoners en ondernemers beleid formuleren om onveiligheid, ondermijning, overbewoning en onleefbaarheid aan te pakken. Twee jaar na het wegwuiven van de kritische raadsvragen van een fractie.

Onlangs werd in de raadbeslist over een voorstel om in hartje binnenstad meer bomen aan te planten nu er belachelijk veel zinloze verharding is aangelegd. Een paar linkse partijen steunden dat voorstel niet omdat ze vinden dat er prioriteit behoort te zijn om de de minder bedeelde stadsdelen eerder aan te pakken.
Nou zou dat best mooi zijn maar géén van die partijen heeft tegelijkertijd een aanvullend voorstel daartoe ingediend wat in de raad bekrachtigd had kunnen worden: dat is dus vooral oppositie voor de bühne omdat er in werkelijkheid in die minder bedeelde wijken geen hout verandert.

Het openbaar bestuur in deze stad verdient van links tot rechts een dikke onvoldoende: de burgers en de fraaie stad verdienen beter. En een stad die zijn eigen vuilnis niet kan ophalen moet vooral niet verder willen verdichten of willen groeien, kom op.”

Peter Drijver
MeerMinder

reageer op Facebook

en dit ook: Het verhogen van de belastingen, het schrappen van subsidies, het sluiten van sporthallen en zwembaden, minder onderhoud aan wegen en groen, het versoberen van sociale voorzieningen www.omroepwest.nl/nieuws/4517496/meer-dan-honderd-mogelijkheden-om-den-haag-uit-het-financiele-sl…

Pracht tekst

Heel goed geschreven!

Spijker op zijn kop!

Load more
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Tunnelvisie Teldersweg

Date 22 april, 2018
Den Haag 22 april 2018 Een belangrijk onderdeel van de visie van de Denktank voor de toekomst van het gebied Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark in Den Haag…

WELSTANDSCOMMISSIE KEURT SPUIFORUM/OCC AF

Date 18 oktober, 2016
De Welstand heeft in elk geval een leesbaar en duidelijk advies gemaakt. Lees maar even mee: “Turfmarkt tussen het Spuiplein en de Turfhaven Wcie 20161005/JCZ201610896 Bouwen: het oprichten…
Lees meer

Waarom Madurodam niet moet uitbreiden.

Date 15 juli, 2016
Ingezonden Brief Argument 1, de huidige locatie en oppervlakte is voldoende voor 1 miljoen bezoekers. Met de laatste uitbreiding van Madurodam in 1996 is het park begroot op…
Lees meer