1,167

SOS Den Haag wil de afbraaktrend van de Haagse ruimtelijke en landschappelijke harmonie keren. Dat doen we door krachten stedelijk, nationaal als internationaal te bundelen.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 dagen geleden
SOS Den Haag

Charles Crown van Wijkplatform Morgenstond en Stichting Zuiderpark is een van de aanjagers van een congres over de toekomst van Escamp maandag. Het stadsdeel moet veel hoger op de politieke agenda, stelt hij. ,,Anders dreigt Escamp een achterbuurt te worden,” MeerMinder

Charles Crown van Wijkplatform Morgenstond en Stichting Zuiderpark is een van de aanjagers van een congres over de toekomst van Escamp maandag. Het stadsdeel moet veel hoger op de politieke agenda, stelt hij. ,,Anders dreigt Escamp een achterbuurt te worden,”
7 dagen geleden
SOS Den Haag

Warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag. Wat een ontluisterende hoorzitting bij de provincie Zuid-Holland over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Uit onze inspraak, die van wethouder Liesbeth van Tongeren (o.a. over de slechte samenwerking met de provincie) en anderen kan je opmaken dat Provinciale Staten niet eens weten dat de gemeenteraad van Den Haag tegen de aanleg van de Warmteleiding is. Het gaat o.a. ten koste van veel (oude) bomen en de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (Middachtenweg, Moerweg, De La Reyweg). Provinciale Staten bleken slecht geïnformeerd en geheel niet te beseffen wat hun rol en bevoegdheden zijn. De hoorzitting is terug te zien via de link: (pzh.notubiz.nl/vergadering/887468/Hoorzitting%20PIP_MER%20warmteleiding%20Vlaardingen%20Den%20Haa…).
Op 29 september 2021 bespreekt de provinciale Statencommissie Bereikbaarheid en Energie de PIP Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag. Op 13 oktober gaan de Provinciale Staten het PIP vast te stellen. LATEN WE ER ALLES AAN DOEN DAT DE PROVINCIE TEGEN STEMT!!!
MeerMinder

1 week geleden
SOS Den Haag

WONINGMARKTAFSPRAKEN FLAUWEKUL?

Je zou het denken maar we gaan het zien. 29 september vergadert de raadscommissie ruimte ovder de woningmarktafspraken.
De jongens en meisjes in de raad worden verozcht door te vragen en door te bijten. We zagen dat Staedion en ontwikkelaar Heijmans een geheim dealtje hebben gemaakt over de DREVEN in zuid west den Haag. Martijn Balster slikt dat en er is geen openbaar stuk over te vinden. Exit Balster.

Verder hebben we bijvoorbeeld het ‘geplaagde’ VESTIA.
De afgesproken ‘prestatie’ is:
1 juli 20920 16.895 sociale huurwoningen.
1 januari 2022 16.875 sociale huurwoningen (-20!)
fijne prestatie.
1 januari 2024 17.120 sociale huurwoningen (+245) MAAR VESTIA MAG DIE SOCIALE HUURWONINGEN NIET BOUWEN OF AANKOPEN.
fijne afspraak, raadsleden!

Vestia eheeft een sloop- nieuwbouwplan in uitvoering aan de Ulenpassstraat. 72 goedkope sociale huurowningen worden gesloopt, er komen er 68 duuurdere sociale huurwoningen terug PLUS 29 commerciële dure woningen. VESTIA vindt dat ze daarmee bijdraagt aan de diversificatie van de woningvoorraad: MAAR DAT IS GEEN TAAK VAN EEN CORPORATIE.
Daarvoor heeft Vestia wel geld en gipsplaat.

EN in de nabije toekomst: de volgende herstructureringsprojecten zijn in onderzoek: Stuwstraat (44 woningen), Schaapherderstraat (221 woningen), Assumburgweg (142 woningen), De Venen: Mosveen en Hoogveen (600 woningen), Moerwijk-West fase 2 en 3 (WOM 52 woningen), Stastokstraat (216 woningen). Voor deze complexen is renovatie een mogelijk alternatief scenario. Zie verder de nadere toelichting over sloop/nieuwbouw en verdichting bij punt 1.1 Omvang kernvoorraad.
Ook zijn de volgende renovatieprojecten in onderzoek: Trekweg (50 woningen), De Oorden fase 2 (215 woningen), De Oorden fase 3 (201 woningen), Jan Luykenlaan – Moerweg (147 woningen WOM) en Jan Luykenlaan – Melis Stokelaan I (252 woningen WOM).

www.vestia.nl/Media/59997070-c2ca-482c-9497-3b7d349e5080/original/den-haag–vestia-prestatieafspr…

denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/780635/Ruimte%2029-09-2021
MeerMinder

WONINGMARKTAFSPRAKEN FLAUWEKUL?

Je zou het denken maar we gaan het zien. 29 september vergadert de raadscommissie ruimte ovder de woningmarktafspraken.
De jongens en meisjes in de raad worden verozcht door te vragen en door te bijten. We zagen dat Staedion en ontwikkelaar Heijmans een geheim dealtje hebben gemaakt over de DREVEN in zuid west den Haag. Martijn Balster slikt dat en er is geen openbaar stuk over te vinden. Exit Balster.

Verder hebben we bijvoorbeeld het geplaagde VESTIA.
De afgesproken prestatie is:
1 juli 20920 16.895 sociale huurwoningen.
1 januari 2022 16.875 sociale huurwoningen (-20!)
fijne prestatie.
1 januari 2024 17.120 sociale huurwoningen (+245) MAAR VESTIA MAG DIE SOCIALE HUURWONINGEN NIET BOUWEN OF AANKOPEN.
fijne afspraak, raadsleden!

Vestia eheeft een sloop- nieuwbouwplan in uitvoering aan de Ulenpassstraat. 72 goedkope sociale huurowningen worden gesloopt, er komen er 68 duuurdere sociale huurwoningen terug PLUS 29 commerciële dure woningen. VESTIA vindt dat ze daarmee bijdraagt aan de diversificatie van de woningvoorraad: MAAR DAT IS GEEN TAAK VAN EEN CORPORATIE. 
Daarvoor heeft Vestia wel geld en gipsplaat.

EN in de nabije toekomst: de volgende herstructureringsprojecten zijn in onderzoek: Stuwstraat (44 woningen), Schaapherderstraat (221 woningen), Assumburgweg (142 woningen), De Venen: Mosveen en Hoogveen (600 woningen), Moerwijk-West fase 2 en 3 (WOM 52 woningen), Stastokstraat (216 woningen). Voor deze complexen is renovatie een mogelijk alternatief scenario. Zie verder de nadere toelichting over sloop/nieuwbouw en verdichting bij punt 1.1 Omvang kernvoorraad.
Ook zijn de volgende renovatieprojecten in onderzoek: Trekweg (50 woningen), De Oorden fase 2 (215 woningen), De Oorden fase 3 (201 woningen), Jan Luykenlaan - Moerweg (147 woningen WOM) en Jan Luykenlaan - Melis Stokelaan I (252 woningen WOM).

https://www.vestia.nl/Media/59997070-c2ca-482c-9497-3b7d349e5080/original/den-haag--vestia-prestatieafspraken-2021.pdf/

https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/780635/Ruimte%2029-09-2021
1 week geleden
SOS Den Haag

Graag tekenen: géén opbouwen in de historische stad; Kikkerstraat is 18e eeuwse stadsrand van Den Haag tegen Rijswijk aan. Wees blij ermee. Restaureer!Er is een plan ingediend door een belegger/pandjesbaas om het huidige pandje van restaurant La Rana (beschermd stadsgezicht) om te turnen in een woontoren.

Er is woningnood dat begrijp ik maar los dit op in de buitenwijken en niet ten koste van karakteristieke bebouwing in het stadshart van Den Haag die tegen woekerprijzen verhuurd gaan worden.

Betuig je steun aan deze petitie met naam en indien bereidt ook met je adres om dit protest bij de gemeente onder de aandacht te brengen.

Deel dit bericht graag!

Wonen is een recht als je maar genoeg poen inlegt.
MeerMinder

Graag tekenen: géén opbouwen in de historische stad; Kikkerstraat is 18e eeuwse stadsrand van Den Haag tegen Rijswijk  aan. Wees blij ermee. Restaureer!

reageer op Facebook

Daniel Drewes jouw straat toch?

Myra van der Meulen

Load more
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Tunnelvisie Teldersweg

Date 22 april, 2018
Den Haag 22 april 2018 Een belangrijk onderdeel van de visie van de Denktank voor de toekomst van het gebied Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark in Den Haag…