Categorieën
Monumenten

Landgoed Ockenburgh

SOS sprak in bij de raadscommissiebehandeling op 5 maart 2014 om projectontwikkelaars profijtelijke voorstellen te laten doen voor het landgoed Ockenburgh. SOS Den Haag hekelde het feit dat het landgoed én landhuis als gemeentelijke eigendommen zwaar verwaarloosd zijn en dat de projectontwikkelaars zoveel nieuwbouwrechten krijgen dat ze het gemeentelijk herstel mogen opknappen.

 

Goedenavond dames en heren

Vanavond spreekt U over een brief van het College dat ziet op een tender voor Ockenburgh. Ik spreek U hier toe namens de eigenaren.

We kunnen ons heel goed vinden in de omschrijving en doel van de tender die het college voorschrijft. Nadat we 15 jaar lang dit rijksmonument hebben moeten verwaarlozen simpelweg omdat we geen idée hadden wat we ermee moesten– hebben we de wethouder gevraagd deze tender zo op te zetten.

Die tender moet voorzien in een levensvatbaar toekomstplan voor het landgoed, een private partij die een enorme hoeveelheid achterstallig onderhoud, onbekwame reparaties en waardeloze verbouwingen en aantastingen van ons moet wegwerken. Die private partij moet dan ook een berg geld meenemen om in ons huis te investeren wat wij al die decennia hebben nagelaten. We zijn de wethouder dankbaar dat ze niet ons daarvoor aansprakelijk heeft gesteld terwijl al die jaren de Monumentenwet in boetes voorzag. We zijn dankbaar dat U nooit uw bevoegdheid heeft gebruikt bij ons te komen kijken naar brandgevaarlijke situaties die het monument al dan niet opzettelijk in gevaar zouden hebben kunnen brengen. We zijn dankbaar dat U juist bij ons niet handhavend bent opgetreden en ons niet aangeschreven hebt om achterstallig onderhoud op te pakken. We zijn blij met het feit dat we 15 jaar lang met plakband en kit dit rijksmonument wind- en waterdicht mochten houden.

Ronduit verguld zijn we met het feit dat U de private partij een royale bruidschat geeft om de door ons achter te laten ruïne op te knappen. Vierduizend vierkante meter mag er bijgebouwd worden en dat is meer dan vier maal het volume van het rijksmonument ERBIJ. Ik ben blij dat de wethouder de raadsleden niet met beelden heeft ingelicht welk vermorzelend effect dat op ons kleine landhuis heeft. Ik ben ook blij dat de wethouder die private partij behalve de bruidsschat verder volstrekt vrij laat in het stellen van randvoorwaarden zodat die niet wordt vermoeid met de historie van de tuinaanleg, de transformatie-fasen van het neo-klassicistische landhuis en de les die we hebben getrokken van de vreselijke moderne jeugdherberg die gelukkig is gesloopt.

Mevrouw de Jong, Marjolein, niettemin moeten we een paar kritische vragen stellen waarvan we hopen dat de raadsleden deze over willen nemen naar je college.

Als randvoorwaarde wordt gesteld dat het landhuis openbaar toegankelijk moet zijn. Waarom? Wanneer je het initiatief wilt belonen om het gebouw niet uit te breiden maar een brnadpunt va de buurten wilt laten zijn dan had je dat met Stadsherstel en de initiatiefnemers kunnen kortsluiten.

Waarom? Als het landhuis gerestaureerd wordt tbv een hospice dan is bezoekbaarheid een private kwestie geworden. Wat wil je van het interieur zo graag lateb zien? Er is niets meer van over.

In je brief van 18 december stel je dat samen met Stadsherstel de mogelijkheden zou verkennen op op korte termijn ter starten met een casco renovatie. Navraag leert dat Stadsherstel na oktober 2013 niets meer heeft vernomen. Vreemd om de raadslede op het verkeerde been te zetten. De expertise bij hen is helemaal niet benut om te komen tot een definitief ontwerp en bestek voor herstel en restauratie van het landhuis zoals verderop in die brief staat. Een restauratie waarvoor jullie het lachwekkend lage bedrag voor de versnellingsimpuls van 1,6 miljoen euro hebben gereserveerd. Hiervan zou trouwens maar 7 ton voor de opknapkosten bestemd zijn –waar is de rest gebleven?

In die brief schrijf je ook dat deze maand uiterlijk wordt begonnen met de restauratie. Is daar dan al een omgevingsvergunning voor dit monument al aangevraagd?

Door nu in je brief van februari alleen nog maar over de tender te praten heeft het er alle schijn van dat je helemaal niets doet, dat je de hele mik over de schutting gooit bij een marktpartij. En daar een bestemmingsplan voor knipt en scheert. En reken maar dat de te vinden marktpartij boktor en zwam in de gootklossen en spanten aantreft. Dan zal helaas het monument afgebroken moeten worden en dan heeft de gemeente het nakijken. Marjolein, bedankt!

SOS Den Haag

Peter Drijver