Categorie├źn
Openbare Ruimte

Tijdelijke damwand zal onomkeerbare schade toebrengen aan kade Zuidwal

Er is een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een damwand tbv het versterken van de fundering kademuur zuidwal. Opmerkelijk is dat een andere versterking is gekozen dan de groutankers/stalen gording die in 2012 als ‘noodmaatregel’ is aangebracht op de Veenkade en Toussaintkade.

image1

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/kademuur-Zuidwal-ongenummerd-1.htm

Deze andere aanpak heeft een aantal ONOMKEERBARE gevolgen waartegen we ons als SOS Den Haag willen verzetten.

AANPAK ZUIDWAL

Er wordt een damwand aangebracht voor de bestaande kademuur. De kespen (de oranje gekleurde balken op de houten heipalen die de houten funderingsvloer ondersteunen) steken uit.

De damwand schampt langs de koppen van de kespen: zie bovenste plaatje.
de kespen breken, de heipalen breken en de kademuur bezwijkt: op zijn plaats gehouden als puin achter de stalen damwand die de nieuwe tijdelijke kademuur is.
* het intrillen van de damwanden is risicovol voor de funderingen van de omliggende panden -deels op zand, deels op palen gefundeerd.
* het inbrengen van een damwand over een grote lengte heeft naar de stellige mening van de gemeente en het Hoogheemraadschap onaanvaardbare gevolgen voor de doorlaat in het Haagse grachtenstelsel en wel juist op het punt waar de doorstroom het kleinst en de stromingssnelheid het grootst is.
* de fatale schade die wordt aangebracht aan de eeuw oude gemetselde gewichtsmuur is onnodig, onnodig kostbaar en onomkeerbaar. Elke andere vorm van funderingsherstel is hiermee uitgesloten. Funderingsherstel met een even lange levensduur als een stalen damwand met een schort metselwerk ervoor maar waarvoor veel meer gevolgschade kan ontstaan (afzetten kade, inbrengen tweezijdig damwanden, slopen en aanbrengen/verankeren nieuwe damwanden).
De alternatieve methode waarbij kade en bomen gespaard kunnen blijven. “Red de bomen Zeeheldenkwartier” heeft dit voorgesteld voor de Veenkade en de Toussaintkade maar de gemeente wil er vooralsnog niet serieus naar kijken.