Categorieën
Groen Internationaal Park

WATDANWEL een alternatief plan voor Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark

Behoud

Categorieën
Openbare Ruimte

Wat houdt funderingsherstel nu precies in? Luister naar Peter Drijver en je weet het!

Wat houdt funderingsherstel nu precies in? Luister naar dit interview en je weet het! Peter Drijver (stichting SOS Den Haag) die al sinds het begin intensief samenwerkt met “Red de Bomen Zeeheldenkwartier”, was zaterdag 16 jan in de uitzending bij RTV Discus.

Peter Drijfer bij RTV-Discus

Categorieën
In de media

AD: Burger in verzet via Social Media

AD/Haagsche Courant 30 december 2015Facebook 1

Categorieën
Openbare Ruimte

SOS Den Haag spreekt in: De stad is niet alleen van de horeca

Vandaag behandelde de raadscommissie Bestuur zeer vergaande verruimingen voor horeca en detailhandel. De belangen van eigenaren en bewoners worden daar stelselmatig veronachtzaamd. De stukken zijn hier te vinden:

Categorieën
Groen

‘Internationale park’ is ontwerp zonder opgave, een ingreep zonder diagnose

Internationaal park 2Het ‘internationale park’ is een ontwerp zonder opgave, een ingreep zonder diagnose en daarmee een uitgave zonder meerwaarde, meer een verminking dan vervolmaking. Daarmee loopt het hetzelfde risico als het Spuiplein Theaterkwartier Spuiforum destijds: het gemeentebestuur wil van ‘het Haegje’ een ‘echte internationale metropool maken’ en ‘maakt een inhaalslag’. Bewoners, stemmers AKA belastingbetalers zitten daar blijkbaar helemaal niet op te wachten.

Categorieën
Groen Openbare Ruimte

Plan voor Internationaal park

De gemeente Den Haag heeft drastische plannen met de Scheveningse bosjes de Waterpartij en het Westbroekpark in Den Haag. Ze willen van het gebied één groot park maken met allure. Dat betekent dat er heel veel beton komt, heel veel bomen gekapt gaan worden en dat het gedaan is met de rust in grote delen van het gebied.

Categorieën
Monumenten

Geen nieuwbouw bij de Julianakazerne nabij Landgoed Oosterbeek.

SOS Den Haag was bij de raadsvergadering over de Julianakazerne.

Nadat we eerder al een aantal keer in de commissie hadden ingesproken,was er ook nu weer een inspraak in de gemeenteraad.

Samen met de stichting het Paardenweitje, die enorm veel werk had verricht ten behoeve van  het bestemmingsplan Julianakazerne en het omliggende terrein.

Categorieën
Groen

6000 bomen langs provinciale wegen in zuid Holland gered

Op 24 september j.l. sprak SOS Den Haag in bij een vergadering van Provinciale staten m.b.t. de bomen  langs provinciale wegen.

Er waren plannen om 6000 bomen langs provinciale wegen te kappen. Deze plannen waren gebaseerd op een verkeerde interpretatie van een rapport van de ANWB over veiligheid. Gelukkig was er een woordvoerster van de ANWB aanwezig om het misverstand recht te zetten en dankzij de diverse andere insprekers waaronder ook de bomenridders die met meer dan 8000 handtekeningen op een petitie aankwamen., bleek er een grote meerderheid voor maatwerk per weg en voor het behoud van zoveel mogelijk bomen.

Categorieën
Monumenten

Monumenten: Uilennest Koningin Juliana kazerne

De landgoederen Clingendael en Oosterbeek hebben een lange en rijke geschiedenis van agrarisch bedrijf tot zomerhuis tot woonstede voor de rijke en invloedrijke elite in Nederland. De meer recente geschiedenis is eveneens neergeslagen in het gebied: de Filmstad van Loet Barnsteen op Oosterbeek werd onder de bezetter UFA studio en later opslag voor V2’s. Het landgoed Clingendael werd de residentie van Seyss-Inquart. Één va de gebouwen uit die tijd is het door Gonser ontworpen gebouw op Uilenest, de Koningin Juliana Kazerne.
Categorieën
Groen

Veenkade en Toussaintkade

Aan de Haagse Veenkade en Toussaintkade is het achterstallig onderhoud aan kademuren en kastanjebomen zo hoog opgelopen dat een paar jaar terug de kades zijn gestut met ankers en stalen balken. Collegewethouder Revis ontvouwde in januari een vervangingsplan waar hij en passant de kades herinricht maar waarvoor alle bomen zouden moeten wijken. Pardon?